AskEssays.com - Discover essay samples

Mga Sangkap ng Balita

4.9 of 5.0 (104 reviews)

Contains
383 words
Category
Other

Mga Sangkap ng Balita Page 1
Mga Sangkap ng Balita Page 2
Mga Sangkap ng Balita Page 3
The above thumbnails are of reduced quality. To view the work in full quality, click download.

Mga Sangkap ng Balita

Ang isang balita ay nagiging balita lamang kung ito ay nakakapukaw ng interes ng mga tagapakinig o mambabasa. Kaya maaaring sabihing ang anumang kaganapan na balita para sa isa ay hindi balita para sa iba.

Narito ang mga sangkap ng balita na maaaring makapagbigay ng interes sa mga tagapakinig at mambaba

1:: Kapanahunan - Ito ay bago pa lamang nangyari o maaaring matagal nang nangyari ngunit ngayon lamang natuklasan.

2:: Kalapitan - Mas interesado ang mgatagapakinig o mambabasa na malaman ang nagyayari sa kanilang paligid opamayanan kaysa sa malalayong lugar.

3:: Tunggalian - Ito ay tumutukoy hindi lamang sa laban ng tao laban sa kapwa tao, maaari itong pakikibaka ng tao laban sa kalikasan o ng tao laban sa kaniyang sarili.

4:: Katanyagan/Kabantugan - Tumutukoy sa pagiging prominente o sa pagiging kilala ng taong sangkot sa pangyayari.

6:: Pagbabago at Kaunlaran - Anumang pagbabago at kaunlarang nangyayari sa pamayanan ay maaaring paksain ng balita tulad ng pagpapatayo ng mga bagong gusali, mga kalsada, pamilihang bayan at iba pa.

7:: Kakatwahan o Kaibahan - Mga pangyayaring di karaniwan tulad halimbawa ng isang tao na nangagat ng aso o ng isang hayop na dalawa ang ulo.

8:: Makataong Kawilihan - Ito ay tumutukoy sa mga pangyayaring nakapupukaw sa iba't-ibang uri ng emosyon ng tao: pag-ibig, poot ,simpatiya, inggit at iba pa.

9:: Romansa at Pakikipagsapalaran - Tinatalakay dito hindi lamang ang buhay pag-ibig ng isang tao katulad ng mga artista kundi ang pakikipagsapalaran din ng mga ordinaryong tao tulad ng pagliligtas ng batang si Rona Mahilum sa kaniyang mga kapatid sa nasusunog nilang bahay.

10:: Hayop - Halimbawa nito ay ang mga bagong inakay ng Philippine Eagle mula sa itlog na nabuo sa pamamagitan ng artipisyal inseminasyon.

11:: Pangalan - Tumutukoy sa mga pangalang nasasangkot sa balita tulad ng mga nakapasa sa mga board examinations.

12:: Bilang o Estadistika - Halimbawa nito ay ang mga ulat ukol sa pananalapi, resulta ng eleksyon at iba pa.

:: Kalamidad - Kapag nagkaroon ng malakas na bagyo, lindol, pag- putok ng bulkan at iba pa, karaniwang pinapaksa ng balita ang mga pinsalang dulot nito.


Ang mga sangkap ng balita

1. Kapanahunan/Napapanahon (Immediacy ...

You are currently seeing 50% of this paper.

You're seeing 383 words of 766.

Keywords: mga sangkap ng balita halimbawa, mga sangkap ng balita brainly, mga katangian ng balita, mga katangian ng balitang pampalakasan, mga katangian ng balitang isports, mga sangkap sa balita, mga katangian sa balita, mga katangian ng mabuting balita

Similar essays


Psychology Comparison

The world, today, is exposed to a plethora of information, substantiated or not. Since newspapers and other secondary source material is responsible for relaying information to much of the population it is important to understand and realize the limitations of the medium. Their need to appeal to the general population and their wide dispersal wou...

102 reviews
Download
Violence 2

- We all experience things in our lifetimes that influence the way we act, feel, or think. For an author, life experiences have a great impact on their work. The writer's feelings and opinions are apparent in their pieces. Edgar Allan Poe was considered to be one of the great authors of his time. His pieces have been studied and critiqued. Over...

198 reviews
Download
Intelligence

The increasingly difficult life for low IQ people is not caused by high IQ people, but by other factors. Segregation and tension occur across IQ lines by the nature of humanity and not by the implications of high IQ people. Let's face it, life is tough for everyone regardless of his or her placement on the intelligence scale. You're too sm...

78 reviews
Download
Over My Dead Body

I have often wondered why people went through so much time and money disposing of dead bodies. Once the person dies, I seriously doubt that they care what happens to their body. In the past, bodies have been put to rest many different ways. Cultures have a large effect on this. Some cultures would burn the body or hang them up high so the s...

124 reviews
Download
Victims of school failure

In this day and age learning disabilities are attracting people's attention. Many kids go through school almost in a daze not knowing exactly what is going on. At times, teachers will ignore the problem and teach the rest of the class. There is a wide variety of learning disabilities, but the most common one is Attention Deficit Disorder (A.D.D...

55 reviews
Download
Atsisiųsti šį darbą